‘İnsanlar bildikleri şeyin çocuklarıdır’.....

İlim öğrenme hususunda en teşvik edici söz Ali b. Ebi Tâlib'in şu sözüdür: "Her insanın değeri ilmiyledir. İnsanlar bildikleri şeyin çocuklarıdırlar"

<‘İnsanlar bildikleri şeyin çocuklarıdır’.....

H. OKAN EGESEL

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "En değerli insanlar, en çok ilim sahibi olanlardır. Değeri az olan kimseler ise ilimleri en az olanlardır."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her insanın değeri, ihsan ettiği şeydir."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar bildikleri şeyin çocuklarıdırlar."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey mümin! Şüphesiz bu ilim ve edep, senin canının değeridir. O halde, onları öğrenmeye çalış. Zira ilmin ve edebin arttıkça, kıymetin ve değerin de artar. Zira ilimle Rabbine ulaşır ve edep ile Rabbine güzel hizmette bulunursun ve kul hizmetçilik adabıyla Allah'a yakınlık ve dostluğa liyakat elde eder. O halde bu nasihati kabul et ki azaptan kurtuluşa eresin."
İmam Bâkır (a.s), oğlu İmam Sâdık'a (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey oğulcağızım! Talebelerinin makamını rivayet ve marifet ölçülerince tanı. Zira marifet, o rivayeti anlamaktan ibarettir ve mümin rivayetleri anlamakla, İmamın en üst derecelerine ulaşır. Ben Ali'nin (a.s) kitabına baktım ve orada şu cümleyi buldum: Şüphesiz her insanın değeri ve kıymeti marifetine bağlıdır."
Halil b. Ahmed şöyle diyor: "İlim öğrenme hususunda en teşvik edici söz Ali b. Ebi Tâlib'in şu sözüdür: Her insanın değeri ilmiyledir."
İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Talebelerimizin makamını, bizlerden bildikleri rivayetler miktarınca tanıyınız. Biz onların fakihini muhaddes olmayınca fakih saymayız."
Kendisine şöyle soruldu: "Acaba mümin de muhaddes midir?"
İmam şöyle buyurdu: "Mümin müfehhemdir ve müfehhem olan kimse de muhaddestir. "
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanlardan peygamberlik makamına en yakın olan kimse, alimler ve mücahitlerdir."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İlim talep eden kimse İslam'ın rüknüdür. Mükâfatı da peygamberlerle verilecektir."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin alimleri, İsrailoğullarının peygamberleri gibidir."
İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Âlimler peygamberlerin vârisidir."
İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Zira peygamberler miras olarak dirhem ve dinar bırakmazlar. Aksine onlar kendilerinden hadisler geride bırakmışlardır. O halde her kim bu hadislerden bir şey öğrenirse, çok fayda elde etmiştir. O halde ilminizi kimden elde ettiğinize iyi bakın."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Âlimler peygamberlerin vârisleridir. Gök ehli onları sever ve öldüklerinde kıyamet gününe kadar denizdeki balıklar onlar için mağfiret diler." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).