İmam Ali (a.s) hakkında 24 Hadis 2. bölüm.....

Dünün devamı olarak bugün de Prof. Dr. Haydar Baş’ın, İmam Ali adlı eserinde geçen yüzlerce Hadisi Şeriften, İmam Ali hakkında derlediğim 24 Hadisi Şerifin ikinci bölümünü aktaracağım

<İmam Ali (a.s) hakkında 24 Hadis 2. bölüm.....

Dünün devamı olarak bugün de Prof. Dr. Haydar Baş'ın, İmam Ali adlı eserinde geçen yüzlerce Hadisi Şeriften, İmam Ali hakkında derlediğim 24 Hadisi Şerifin ikinci bölümünü aktaracağım;
 
13- "Ben ve Ali bir ağaçtanız; diğer insanlar ise farklı ağaçlardan…"
 
 
14- Resulüllah, "Ali, Bendendir; Ben de O'dan…" buyurunca; Hz. Cebrail de, "Ben de sizdenim" dedi.
 
15- Resulüllah buyurdu ki: "Ali insanların önderidir. Ali kâfirleri katledendir. O'na yardım edene yardım olunur. Onu yalnız bırakan, yalnız bırakılır. O'nun velayetini inkâr eden mel'undur."
 
Hadisin ravisi Ebuzer Gifari devamla şöyle diyor: "Bilin ki, bir gün benim Resulüllah'la namaz kılmakta olduğum bir sırada bir dilenci mescitte yardım talebinde bulundu. Kimse ona bir şey vermedi. Bu sırada Ali rükû halindeydi. Elinin küçük parmağını ona doğru uzattı. O parmağına yüzük takardı.
 
O dilenci gelip yüzüğü parmağından çıkardı ve aldı. Bunu gören Resulüllah, Hz. Ali'nin namazı sona erince başını göğe kaldırarak şöyle dua etti: "Allah'ım kardeşim Musa Sana dua etti ve, "Rabbim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki, sözümü anlasınlar, ailemden kardeşim Harun'u Bana yardımcı ver. O'nunla kuvvetimi arttır. O'nu işime ortak kıl."
 
Sen de O'nun duasına karşılık; "Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler… Siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz" buyurdun.
 
Allah'ım Ben de Senin peygamberin ve seçtiğin Muhammed'im. Benim de göğsümü genişlet, işimde kolaylık sağla, ailemden Ali'yi Bana yardımcı ver. O'nunla kuvvetimi arttır."
 
Andolsun, daha Resulüllah'ın sözü tamamlanmamıştı ki, Cebrail inerek, "Ey Muhammed, oku" dedi. Allah Resulü "Neyi okuyayım?" dediğinde; Hz. Cebrail, "Sizin veliniz, ancak Allah, O'nun Peygamberi ve namaz kılan ve rükû halinde zekat veren mü'minlerdir. Kim Allah'ı, peygamberini ve inananları veli kabul ederse, bilsin ki şüphesiz Allah'ın erleri olanlar üstün gelirler" ayet-i kerimesini takrir etti.
 

 
16- "Ali yaratıkların en değerlisi ve Allah'ın Resulü'ne en aziz olanıdır."
 
16- Resulüllah (s.a.v.), "Melekler yedi yıl Bana ve Ali'ye salat (ve selam) etmiştir" buyurdu. "Bunun sebebi nedir ya Resülallah" diye sorulduğunda şöyle buyurdu: "Çünkü Benimle birlikte başka bir erkek yoktu da ondan…"
 
17- "Müslümanların efendisine ve muttakilerin imamına merhabalar olsun!"
 
18- "Ey Ali Ben kendim için sevdiğim şeyi Senin için de seviyorum, kendim için sevmediğim şeyi Senin için de sevmiyorum."
 
19- "Ehl-i Beyt'imin Bana en sevimlisi ve Kendimden sonraya bıraktığım en üstün kimse Ali b. Ebi Tâlib'dir."
 
20- İmam Sâdık, İmam Muhammed Bâkır'dan, o da Hz. Cabir'den şöyle rivayet etmiştir: "Ben ve Abbas Resulüllah'ın yanında oturuyorduk; o sırada Ali içeri girip selam verdi. Hz. Peygamber, selamını aldı ve kalkıp O'nu kucakladı. İki gözünün arasından öptü. Ardından sağ tarafına oturttu. Abbas, "Ya Resulallah, O'nu seviyor musun?" diye sordu.
 
Resulüllah şöyle cevap verdi: "Ey Amca, Allah'a and olsun ki, Allah O'nu çok seviyor. Allah, her peygamberin neslini onların sulbünde karar kılmıştır. Ama Benim neslimi Ali'nin sulbünde karar kıldı."
 
21- "Ey Ali, -Ben de dahil- kimseye verilmeyen üç özellik Sana verilmiştir: Sana Benim gibi kayınpeder verilmiştir. Ama Bana Senin gibi kayınpeder verilmemiştir. Sana kızım gibi bir "sıddıka", eş olarak verilmiş ama Bana O'nun gibi eş verilmemiştir. Sulbünden Hasan ve Hüseyin gibi iki evlat Sana verilmiştir. Ama Benim sulbümden Bana, onlar gibi evlat verilmemiştir. Ne var ki Siz Bendensiniz, Ben de Sizden."
 
22- "Kim Hz. Adem'e ilmi açısından, Nuh'a takvası açısından, İbrahim'e tahammül ve sabrı açısından, Musa'ya heybeti açısından, İsa'ya ibadeti açısından bakmak isterse, Ali b. Ebi Tâlib'e baksın."
 
23- "Kim İbrahim'e ilim ve tahammül açısından, Nuh'a hükmü açısından, Yusuf'a güzelliği açısından bakmak isterse Ali b. Ebi Tâlib'e baksın."
 
24- Resulüllah (s.a.v.), "Siz ikiniz her inatçı kâfiri Cehenneme atın" ayetinin tefsirinde şöyle buyurdu: "Yüce Allah, kıyamet günü insanları bir araya topladığında, Ben ve Sen ey Ali, arşın sağ tarafında yer alacağız. Allah Bana ve Sana şöyle hitap edecektir: "Siz ikiniz kalkın ve Size buğzeden, Size muhalefet eden ve Sizi yalanlayanları Cehenneme atın." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Ali eserinden) H: AknAydn