İlmi hem öğret hem de öğren.....

İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur: "İlmini başkalarına öğret, başkalarının ilmini de öğren. Zira bu işle hem ilmini sağlamlaştırmış olursun ve hem de bilmediğin şeyi öğrenmiş olursun"

<İlmi hem öğret hem de öğren.....

H. OKAN EGESEL

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İnsanlar, yayılan bir ilimden daha üstün bir sadaka vermemiştir."
İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın rahmeti işimizi ihya eden kulun üzerine olsun."
Şöyle arz edildi: "İşinizi nasıl ihya eder?"
İmam (a.s.) şöyle buyurdu: "İlimlerini öğrenir ve onları insanlara öğretir. Zira eğer insanlar, sözlerimizin güzelliklerini bilecek olurlarsa, şüphesiz bize uyarlar."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah, âlimlerden öğretme sözünü almadıkça, cahillerden öğrenme sözünü almadı."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Münezzeh olan Allah, cahili ilim öğrenmekle sorumlu kılmadan önce, âlimi öğretmekle sorumlu kılmıştır."
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü, birisini bulutlar gibi yoğun veya dağlar gibi sağlam iyiliklerle getirirler. O şöyle der: 'Ey Rabbim! Ben bunları yapmadım, bunlar nereden geldiler?' Allah (c.c.), 'Bunlar senin insanlara öğrettiğin ve senden sonra amel edilen ilimdir' buyurur."
İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim başkasına iyi bir iş öğretirse, kendisine onunla amel eden kimsenin sevabına benzer bir sevap verilir."
Şöyle arz edildi: "Eğer ilim öğrenen kimse, o öğrendiği ilmi başkasına öğretirse, yine de kendisi için aynı sevap var mıdır?"
İmam (a.s.) şöyle buyurdu: "Eğer bütün insanlara (her biri başkası vasıtasıyla) öğretecek olursa, kendisi için o sevabın benzeri vardır.
O ilimle amel eden kimsenin sevabı kendisine aynen verilir."
Şöyle arz edildi: "Hatta eğer ölmüşse de mi?"
İmam şöyle buyurdu: "Evet, hatta eğer ölmüşse bile."
İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir hidayet kapısı öğretirse, kendisi için onunla amel eden kimsenin sevabının bir benzeri verilir. Onunla amel edenlerin sevabından da bir şey azaltılmaz."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz alınan hiçbir şey ateşi azaltmaz ama ateşin sönmesi bir odun bulmaman sebebiyledir. İlim de işte böyledir. (Diğer insanların) İlimde olmaları o ilmi öğrenmek dini ortadan kaldırmaz, lakin ilmi yüklenenlerin cimriliği ilmin yokluğuna sebep olur."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "İlim dışında her şey harcamakla azalır."
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Aklın terbiyesi için en iyi yardım öğretmektir."
İmam Hasan (a.s) şöyle buyurmuştur: "İlmini başkalarına öğret, başkalarının ilmini de öğren. Zira bu işle hem ilmini sağlamlaştırmış olursun ve hem de bilmediğin şeyi öğrenmiş olursun." (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).