BERAT GECESİ NAMAZI.....

   Prof.Dr. Haydar Baş Hocamızın Büyük İslam İlmihali Namaz kitabında ‘Berat gecesi Namazı’ hakkında şu bilgileri vermektedir:  Şaban ayı da halk arasında “mübarek üç aylar” olarak bilinen, Peygamber Efendimiz tarafından faziletleri anlatılan, Cenab-ı Hakk tarafından sevilmiş seçilmiş aylardandır.

BERAT GECESİ NAMAZI.....
Mimar Gökhan Demir

BERAT GECESİ NAMAZI.....

Şaban ayının on beşine rastlayan geceye Berat gecesi denir. Berat gecesinde, yaratıkların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine, hacılarla ilgili işlerine dair Allah tarafından meleklere bilgi verildiği söylenmektedir. Allah’ın rahmetinin, mağfiretinin bol olduğu Berat gecesinde ibadet etmenin ve nafile namaz kılmanın çok sevabı vardır.

 

   Üsâme (r.a.)’dan: Dedim ki: “Ey Allah Resûlü, hiçbir ayda Şaban ayı kadar oruç tuttuğunu görmedim.” Şöyle buyurdu: “O, Receb ile Ramazan arasında insanların gafil oldukları bir aydır. O, amellerin Âlemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Onun için amelimin Rabbime oruçlu iken yükseltilmesini isterim.” (Nesâî, siyâm 70, IV, 201-2; Amr b. Ali b. Abdirrahman an Sâbit b. KaysEbû’l-Gusn an Ebî Saîd el-Makburî an Üsâme senedi ile tahrîcetti.) 

   Yesar oğlu Atâ diyor ki: “Şaban ayının on beşinde öleceklerin listesi Azrail (a.s.)’a verilir. Bu arada ev yapan, su akıtıp ağaç diken, yeni evlenen nice kimseler var ki, hepsinin de isimleri bu listededir. Ancak onlar, bunu bilmezler.” (İmam Gazali, Kimya-yıSaadet.)  (Tirmizî, No. 739;)

 

  Âişe (r.anha)’dan: Allah Resûlü (s.a.a.)’i bir gece göremedik. Baktım ki Bakî mezarlığında… Şöyle buyurdu: “Allah ve Resûlü’nün sana haksızlık edeceğinden mi korkuyorsun?” Dedim ki: “Ey Allah Resûlü! Hanımlarından birine gittiğini sanmıştım.”

   Buna şu cevabı verdi: “Allah Teâlâ, Şaban’ın on beşinde, dünya semaına iner. Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından daha fazla insanın günahını bağışlar.”  Rezîn’in rivâyetinde şu ilave vardır: “Ateşi hak edenlerden…” (İbn Mâce, No. 1390)

 Ebû Mûsâ (r.a.)’dan: Allah Resûlü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Allah Şaban’ın on beşinci gecesinde tecelli edip, şirk koşan ve (müslümanlara) düşmanlık edip kin besleyenler dışında tüm yarattıklarını bağışlar.” (Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.580.)

  Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, Gunyetü’t-Tâlibînadlı eserinde, Şaban ayının orta (on beşinci) gecesinde kılınan namaz ile ilgili olarak şöyle buyurur:  “Şaban ayının orta (on beşinci) gecesi için rivâyet edildiği üzere kılanacak namaz yüz rekâttır. Bu namazın her rekâtında Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunur ki, toplamı bin eder. Bu namazın adına da ‘Salâtü-l-Hayr/Hayır Namazı’ denilmiştir. Bu namazın uğuru her yöne dağılır. Önce gelen büyük zatlar, bu namazı toplu halde cemaat halinde kılarlardı. Bu namazın çok fazileti ve çok çok sevabı vardır. Hasan Basri (rh.) gelen rivâyete göre şöyle demiştir: Otuz sahabiden dinledim. Bu namaz için bana şöyle dediler: Her kim bu namazı Berat gecesi kılarsa, Allah-ü Teâlâ’nın yetmiş nazarı ona ulaşır. Her namazda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-ü Teâlâ’nın mağfiretidir.” (Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.580.)